T.C.
DENIZ KUVVETLERI KOMUTANLIGI
IHALE KOMISYON BASKANLIGI
MERSIN

1. AKDENIZ BLG.K.IHALE KOM.BSK.'ınca ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler/hizmetler DOGRUDAN TEMIN 22/D kapsaminda DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle satın alınacaktır.

 2.  ALIM FATURA ÜZERINDEN GERÇEKLESTIRILECEK, TEMINAT ALINMAYACAK, SÖZLESME IMZALANMAYACAK, FIZIKI MUAYENESI YAPTIRILACAKTIR.

 3. Ödeme, malın teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede ONARIM DESTEK K.LIGI/MERSIN'nın düzenlediği ödeme evrakları ile MERSIN DEFTERDARLIGI MUHASEBE MÜDÜRLÜGÜ saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden 1,517 (%0,569 karar damga vergisi, % 0,948 damga vergisi kesilecektir.

 4. TOPLAM FIYAT ÜZERINDEN EN EKONOMIK FIYATI VEREN FIRMADAN TEK SEFERDE ALINACAKTIR. TESLIMAT: YÜKLENICIYE TEBLIGATI MÜTEAKIP 15 TAKVIM GÜNÜ IÇERISINDE MERSIN ONARIM DESTEK K.LIGI ONARIM MAL SAYMANLIGI AMBARINA YAPILACAKTIR.BU ONAY KAPSAMINDA ALINACAK MALZEMELER; MILLI SAVUNMA VE GEREKTIGINDE IÇ GÜVENLIK IHTIYAÇLARI IÇIN KULLANILACAK OLAN GEMILERIN BAKIM-ONARIM VE MODERNIZASYONLARINA ILISKIN OLARAK KULLANILACAGINDAN 3065 SAYILI KANUNUN 13/F MADDESI UYARINCA KATMA DEGER VERGISINDEN MÜSTESNADIR. belirtilen malzeme/mazlemeleri hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.

 5.  Yüklenici, teslim ettiği malın MALZEMELER IÇIN GARANTI ISTENMEMEKTEDIR. süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.

 6. Malzemeler, AKDENIZ BLG.K.IHALE KOM.BSK.'ınca siparişin verilmesini müteakip 15 takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00’a kadar taahhüt edildiği şekilde MERSIN ONARIM DESTEK KOMUTANLIGI ONARIM MAL SAYMANLIGI AMBARINA teslim edilecektir.

 7. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

 8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜRK LİRASI (TL) teklifinizi 21/02/2020 saat 11:00 ’a kadar, faks yada kapalı zarf içinde AKDENIZ BLG.K.IHALE KOM.BSK. teslim etmenizi rica ederim.

 9. Malzemelerde aranacak özellikler :
    a. Malzemelerin fiziki muayeneleri yapilacak, laboratuar ve kimyasal muayeneleri yapilmayacaktir.
      b. Ürün/Ürünlere yönelik kalite belgesi olan mallar tercih edilecektir.
      c. 2000,00 TL üzeri ödemelerde Vergi Borcu Olmadigina dair vadesi geçmis borç durumunu gösterir belge (15 gün süre ile geçerli) ödemeden önce idareye teslim edilecektir.
      ç. TEKLIF SAHIBI FIRMA/KISI/KURUM/IS ORTAKLARI TERÖR ÖRGÜTLERINE ÜYE OLMADIGINI TEKLIF MEKTUBUNU IMZALAYARAK KABUL ETMIS SAYILIRLAR. YAPTIRILACAK ARASTIRMALAR SONUCU BAGLANTI TESPIT EDILMESI HALINDE, ALIMIN IPTAL EDILECEGINI, ALIMIN IPTAL EDILMESI NEDENIYLE HERHANGI BIR HAK VE ALACAK TALEBINDE BULUNMAYACAGINI BEYAN VE TAAHHÜT ETMIS OLURLAR.

     

 

    İMZA

 
 
 

  AÇIKLAMA 1: Anilan özellikler haricinde ürünler için teklif verilmemesi rica olunur. Aksi teklifler degerlendirilmeyecektir.
2. AKDENIZ BLG.K.IHALE KOM.BSK. tarafindan Dogrudan Temin Usulü ile alim yapilacak malzemelere ait dogrudan temin duyurularina ve sonuçlarina www.ekm.tsk.tr adresinden ulasabilirsiniz.
3. E-posta adresimiz mersinihale@dzkk.tsk.tr , telefon numaramiz 324  2370170-1871 , faks numaramiz 324  2388281
4. HIZMET ALIMI IÇIN IRTIBAT KURULACAK PERSONELIN TELFON NO : 03242378965,66,67`den 1460 ve 1461
5. teklif veren firmalar malzemenin/Hizmetin cins ve özelliklerine uygun teklif verecektir. UYGUNSUZ TEKLIFLER IPTAL EDILECEKTIR.
   

TEKLİF MEKTUBUDUR

IHALE KOMISYON BASKANLIGI’NA

İlgili harcama talimatı no: 43

1. Tarafımızdan yukarıda bahse konu tüm hususlar incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

2.Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz  toplam bedel KDV hariç ....................................... rakam ve ......................................................... yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
  S.No   Stok No  Malzemenin/Hizmetin
Cinsi ve Özellikleri
 Dağıtım Birimi Miktarı Teklif Edilen
Birim Fiyat (TL)

(K.D.V. hariç)
KDV
(%)
ÖTV
(%)
Tutar (TL)
(K.D.V. hariç)
 1*08S008170   AIR VANTILATOR PUMP (BIRLIK ILGISININ VERECEGI NUMUNEYE GÖRE ALINACAKTIR)  EA         
 1*08S008172   IGNITION TRANSFORMER (BIRLIK ILGISININ VERECEGI NUMUNEYE GÖRE ALINACAKTIR)  EA         

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)     

 
TEKLİF
TARİHİ
 TEKLİFİN
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASI VERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODU TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ