T.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

YURT İÇİ İHALE İLANLARI UYGULAMASI

Bu sitede Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca alımı yapılacak malzeme,hizmet,yapım ve danışmanlık hizmeti alımlarına ait ilanlar yayınlanmaktadır.


Sitemizde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetlerin ihale ilanlarını görebilir, doğrudan temin kapsamında yapılan alımlara ait teklif mektubunu indirerek bu mektup üzerinden teklif hazırlayabilir, ihalelere ait teknik ve idari şartnameler ile sözleşme tasarılarını bedelsiz olarak indirip inceleyebilirsiniz. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda sonuçlanan ihalelerin kararlarını takip edebilirsiniz. 

İhaleler ile ilgili sorularınız için İdare veya İhale Komisyonu Başkanlıklarıyla iletişime geçiniz.

Bu sitede yayınlanan ihale dökümanları bilgilendirme amaçlı olup, esas evrak idarece onaylanmış evraktır. Doğrudan temin dışındaki ihalelere teklif verecek olanların dökümanın idarece onaylanmış nüshasını idareden/ihale komisyonundan satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

Satın alınan veya EKAP üzerinden indirilen evrakın detaylı bir şekilde incelenmesi tavsiye olunur.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Envanter Kontrol Merkezi Komutanlığı