İLERİKİ AŞAMALARDA İLETİŞİM KURACAĞINIZA İNANDIĞIMIZ BİRİMLERİN FONKSİYONLARI, ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARALARI

ENVANTER KONTROL MERKEZİ KOMUTANLIĞI

             Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan EKM K.lığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki malzemelerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına, tanıma, tanımlama, kodlandırma, kataloglama, ihtiyaç belirleme, hizmet dışı edilme, yurtiçi kaynağını tespit faaliyetlerini yürüten özetle; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Envanterinin oluşturulması, kontrolü ve yönetimini entegre bilgisayar sistemi imkan ve kabiliyetleri ile sağlayan birimdir.

İÇ KAYNAK ARAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

             EKM Komutanlığı İç Kaynak Araştırma Şube Müdürlüğü; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yurt dışından tedarik edilen her türlü malzemenin yurtiçi üretim /satış imkan ve kabiliyetlerini araştırmakla görevlidir.

             İç Kaynak Araştırma Şube Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan malzemeler üzerinde çalışırken öncelikle yurtiçi ve distribütör firmaları tespit ederek araştırma sonuçlarına göre tedarik yönlendirmesi yapar. Bu amaca yönelik olarak bilgisayar ortamında firma kataloğu oluşturulmaktadır. Yrutiçi kaynakların daha iyi bilinip değerlendirilebilmesi için dökümantasyonlarınızın (broşür, katalog, ürünlerinizin yurt dışındaki benzer ürünler ile karşılıklı geçiş listeleri-cross referance listeleri) İç Kaynak Araştırma Şube Müdürlüğüne gönderilmesi, çalışmaları kolaylaştıracaktır.

DENİZ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI

             Stok tamamlama, onarım ve ihtiyaç amacıyla malzemeleri tedarik edip stoklayan ve ihtiyaç sahibi birliklere planlandığı şekilde dağıtımını yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük ikmal destek birimidir. Deniz İkmal Merkezi komutanlığı2nca yapılan tedarik işlemleri 4734 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında yürütülmektedir. İhale ilanları her yıl bütçe kanununda belirlenen limitler dahilinde satınalma komisyonu ilan panolarında, il yerel gazetelerinde, diğer şehirlerde yayınlanan gazetelerde, resmi gazetede ve Komutanlığımızın web sitesinde (www.ekm.tsk.tr) ilan edilmektedir. İhalelere katılmaya istekli olanların bu kaynakları takip etmesi faydalı görülmektedir.

GÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞI

             Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Donanma Komutanlığı bağlısı gemilerin periyadik bakım onarımları, yeni gemi inşaası ve proje geliştirmeleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tedarik edilen teknik esaslı malzemelerin kalite kontrollerinin yapılması, teknik şartnamelerin hazırlanması, üretilecek/tedarik edilecek malzemelerden MILSPEC, DIN, ASTM, VDE v.b. standartlara dayanan bilgilerin hazırlanması faaliyetlerini yürütür.

ADRESLER

BİRİM : Envanter Kontrol Merkezi Komutanlığı İç Kaynak Araştırma Şube Müdürlüğü

             ADRES : 41650 Gölcük / KOCAELİ

             TEL: Direk Hat : 0-262-412 52 97 Santral : 0-262-414 66 01(40 hat) Dahili:7390-7393-7395-7396

             FAKS : 0-262-412 59 27

             WEB ADRESİ : www.ekm.tsk.tr

BİRİM :Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı İç Tedarik Şube Müdürlüğü

             ADRES :41650 Gölcük/KOCAELİ

             TEL: Direk Hat :0-262-414 11 29 Santral :0-262-414 66 01(40 hat) Dahili:2424-2425-2426

             FAKS :0-262-414 79 43

BİRİM :Gölcük Tersanesi Komutanlığı 240 Dizayn Baş Mühendisliği

             ADRES :41650 Gölcük/KOCAELİ

             TEL: Direk Hat :0-262-414 15 38 Santral :0-262-414 66 01(40hat) Dahili :4240 Makine Dahili :4243 Tekne Dahili :4244 Elektrik Dahili :4245

             FAKS :0-262-414 11 00

BİRİM :Milli Savunma Bakanlığı Milli Kodlandırma Bürosu Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı

             ADRES :06100 Bakanlıklar/ANKARA

             TEL: Direk Hat : 0-312-402 52 65-67

             FAKS : 0-312-402 54 88 / 417 54 88

             WEB ADRESİ : www.msb.gov.tr

BİRİM : NAMSA

             ADRES : L-8302 Capellen-Grand-Duche de Luxembourg

             TEL Direk Hat :00-352 30 63

             FAKS :00-352 305 254

 
 

©2001 EKM     |